Výsledky TD 2000


Tento dokument si můžete stáhnout ve formátu Word - tdvys00.doc (pravé tlačítko myši - Uložit cíl jako...)

TD 1999 SCLE GUMMA PIVOŇKA UGANDA PIMLICO ČESNEK
 
 

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

BASEBALL

1.

9

3.

4

4.

3

5.

2

6.

1

2.

6

 

9

4

3

2

1

6

BROD

4.

3

6.

1

1.

9

2.

6

3.

4

5.

2

 

12

5

12

8

5

8

KLÁDA

1.

9

6.

1

4.

3

1.

6

5.

2

3.

4

 

21

6

15

14

7

12

HOD VAJÍČKEM

1.

9

2.

6

6.

1

4.

3

5.

2

3.

4

 

30

12

16

17

9

16

FOTBAL

2.

6

6.

1

5.

2

4.

3

1.

9

3.

4

 

36

13

18

20

18

20

BEACH VOLEJBAL

6.

1

5.

2

2.

6

1.

9

4.

3

3.

4

 

37

15

24

29

21

24

MARIÁŠ

2.

6

6.

1

5.

2

3.

4

1.

9

4.

3

 

43

16

26

33

30

27

MACHÁČEK

5.

2

4.

3

2.

6

3.

4

1.

9

6.

1

HOD GALOŠEM

1.

9

2.

6

6.

1

5.

2

3.

4

4.

3

VIS NA VĚTVI

5.

2

2.

6

1.

9

4.

3

6.

1

3.

4

VLHKÉ ŽABKY

4.

3

1.

9

6.

1

3.

4

2.

6

5.

2

KACHNY

1.

9

2.

6

3.

4

4.

3

6.

1

5.

2

   

25

 

30

 

21

 

16

 

21

 

12

 

2.

6

1.

9

3.

4

5.

2

4.

3

6.

1

 

49

25

30

35

33

28

SKOK S KUFREM

4.

3

1.

9

6.

1

5.

2

2.

6

3.

4

KOULE

3.

4

4.

3

2.

6

1.

9

6.

1

5.

2

PITÍ PIVA NA HLAVĚ

6.

1

2.

6

5.

2

3.

4

1.

9

4.

3

HORKÝ BRAMBOR

3.

4

2.

6

5.

2

6.

1

1.

9

4.

3

SEDM STATEČNÝCH

6.

1

1.

9

4.

3

3.

4

2.

6

5.

2

   

13

 

33

 

14

 

20

 

31

 

14

 

6.

1

1.

9

4.

3

3.

4

2.

6

5.

2

 

50

34

33

39

39

30

 
BODY CELKEM

50

34

33

39(1x9)

39(2x9)

30

POŘADÍ

1.

4.

5.

3.

2.

6.

Nový oficiální rekord týdne divů v hodu vajíčkem - 53 m - S.C.L.E. - Kapr (házeč) / Jarda (chytač)


Zpět na archiv

Úvodní stránka